ÅRETS
BOLAGSJURIST 2020

PRISUTDELNING - KONTAKT - JURYN - ÅRETS FINALISTER -
TIDIGARE ÅR

Har du frågor kring nomineringsprocessen, prisutdelningen eller något annat är du varmt välkommen att
kontakta oss.
Sara Ribbeklint

ordforande@sverigesbolagsjurister.se

Elisabeth Wanngård

elisabeth.wanngard@vinge.se