ÅRETS
BOLAGSJURIST 2018

PRISUTDELNING - KONTAKTA - ÅRETS FINALISTER -
TIDIGARE ÅR

Om du har frågor om nomineringsprocessen, prisutdelningen eller något annat får du gärna
kontakta oss.
Sara Ribbeklint

ordforande@sverigesbolagsjurister.se

Elisabeth Wanngård

elisabeth.wanngard@vinge.se