ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Bolagsjurist 2015 - Nina Macpherson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Juryns motivering
”För att kunna leda en global organsation behövs en global ledare. Ninas ledarskap och det sätt på vilket hon delegerar, stödjer, uppmuntrar, utvecklar och inspirerar sina medarbetare har starkt bidragit till att den mycket diversifierade juridiska funktionen präglas av nära samarbete och ett effektivt utnyttjande av begränsade resurser. Nina arbetar aktivt för ständig kompetensutveckling av juristerna för att den juridiska enheten ska ha hög affärsmässig och juridisk kompetens och på så sätt vara en värdefull partner till affärsenheterna och bidra till bolagets framgångar. Det är viktigt med lönsamhet som är både långsiktig och försiktig mot vår miljö och våra medmänniskor. Som ett led i Ericssons arbete med att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) har Nina under 2014 börjat arbetet med att införa mänskliga rättighetsperspektivet i de legala processerna. Nina är en modern bolagsjurist och en fantastisk förebild!”

Finalisterna till Årets Bolagsjurist 2015 var:
Nina Macpherson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Jenny Wärmé, D. Carnegie & Co
Morgan Lundberg, Klarna
Ranjani Srinivasan, SES Astra AB