ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Bolagsjurist 2016 - Anna Christiernsson – Fortum Värme

Juryns motivering
”Genom en kombination av hårt arbete, stor affärsmässig förståelse och stark integritet har Årets Bolagsjurist utvecklat och moderniserat juristernas roll inom sitt företag. Från att tidigare kontaktats för specifika legala frågor och ofta i ett sent skede, arbetar nu bolagsjuristerna proaktivt och har blivit ett viktigt affärsstöd i bolagets verksamhet. Årets Bolagsjurist har haft en betydande roll i flertalet stora projekt såsom byggandet av Europas största bioeldade kraftvärmeverk. Årets Bolagsjurist är en briljant bolagsjurist som med ett mycket stort engagemang och målmedvetenhet driver utvecklingen framåt i såväl sitt eget bolag som samhället i stort med nya energilösningar.”

Finalisterna till Årets Bolagsjurist 2016 var:
Anna Christiernsson, Fortum Värme
Helena Thorlin, Skandia
Jenny Wärmé, D Carnegie & Co
Mats Eskils, Spendrups Bryggerier