ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Bolagsjurist 2019 - Oskar Arndt, iZettle

Juryns motivering
”Årets bolagsjurist är en kombination av en utpräglad strateg och förhandlare. En nyckelperson som med proaktivitet, handlingskraft, ödmjukhet och djupa kunskaper om det operativa arbetet antagit en roll som sträckt sig långt utanför det strikt legala. I en verksamhet som gått från att vara ett mindre bolag till att bli en branschledande aktör har Årets Bolagsjurist inte bara varit med och byggt bolaget från grunden, utan också skapat förutsättningar för en kraftfull framtida utveckling.

Genom att kombinera det juridiska, strategiska och affärsmässiga är han en verklig möjliggörare. Årets Bolagsjurist har genom en hög grad av innovation bidragit starkt till sitt bolags kommersiella utveckling och spelat en avgörande roll i genomförandet av en unik och transformerande transaktion för verksamheten. På knappt två veckor förvandlades en börsintroduktion till en på många sätt sensationell affär. Årets Bolagsjurist har visat på kraften av ett starkt proaktivt arbete, som varit avgörande för en affär som realiserats på rekordkort tid och med värden som få kunnat förutspå.”