Årets Bolagsjurist 2021 - Anne Gynnerstedt, Vattenfall

 

Juryns motivering

"Årets Bolagsjurist är en jurist med ett starkt affärsmannaskap som med betydande framgång drivit komplicerade och omfattande processer där företagets verksamhet och samhällets intressen går sida vid sida.

Med tydlighet, gott omdöme och exceptionell hantverksskicklighet har Årets Bolagsjurist bidragit till att lösa ett flertal betydande och komplexa tvister på statlig och internationell nivå, och därigenom säkrat tillgångar för miljardbelopp.

I en verksamhet där juridiken spelar en avgörande roll är Årets Bolagsjurist en ledare som genom handlingskraft, nytänk och integritet skapar förutsättningar för framtida infrastruktur och energiförsörjning. Årets Bolagsjurist personifierar på ett utmärkt sätt bolagsjuristens ofta avgörande betydelse för affären, och sätter spelplanen för nordisk energiförsörjning i säkrandet av samhällsekonomiska värden i såväl nutid som framtid."