Årets Bolagsjurist 2022 - Sofia Frändberg, Volvo

Juryns motivering

"Årets Bolagsjurist är en starkt affärsfokuserad ledare och chefsjurist.

Med integritet, tydlighet och exceptionell hantverksskicklighet spelar Årets Bolagsjurist en avgörande roll för bolagets organisation och utveckling, där balansen mellan verksamhetens juridiska, strategiska och kommersiella intressen står i fokus.

I en verksamhet som präglas av komplexa förändringar på en global marknad är Årets Bolagsjurist en möjliggörare och navigatör, som banar väg för verksamhetens utveckling och affär. Årets Bolagsjurist personifierar på ett utmärkt sätt bolagsjuristens ofta avgörande roll för verksamheten, och sätter spelplanen i en bransch i betydande transformation."