ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Deal 2018 - Åsa Thunman, Sandvik

Juryns motivering

"När en av Sveriges ledande industrikoncerner genomför en större avyttring ställer det mycket höga krav på bolagets interna juridiska avdelning. Att under ett år inte bara göra en, utan två, komplicerade carve-outs från koncernbolag i ett tjugotal länder, där de utbrutna verksamheterna dessutom fortsatt kommer att utgöra viktiga samarbetspartners till koncernen, innebär en stor mängd omfattande och komplicerade affärsmässiga och juridiska frågeställningar och beslut. För koncernens chefsjurist har dessa transaktioner inneburit en mycket stor arbetsinsats, med fokus på lösningar på en stor mängd frågeställningar och problem under flera års tid. De aktuella transaktionerna är bland de största och definitivt mest komplexa i Sverige under 2017."