ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Deal 2019 - Magnus Lilliehöök, Autoliv

Juryns motivering

"När ett av världens ledande företag på sitt område genomför en större avyttring ställer det mycket höga krav på bolagets interna juridiska avdelning. Att genomföra en spin-off med dubbel listning innebär en stor mängd omfattande och affärsmässiga juridiska frågeställningar och beslut. Mottagaren av Årets Deal har som legal nyckelperson ansvarat för affärens genomförande och medverkat till en framgångsrik implementation av den nya strukturen i båda bolagen. Förutom en enorm juridisk komplexitet har affären inneburit betydande interna organisatoriska utmaningar. Transaktionen genomfördes på rekordkort tid och är en av de största och mest komplexa i Sverige 2018."