ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Deal 2020 - Lena Almefelt, EQT

Juryns motiveringLena Almefelt

"När ett av världens ledande Private Equity-bolag genomför en börsnotering ställer det mycket höga krav på bolagets juridiska avdelning. Att vara ytterst ansvarig för den stora mängd komplexa legala överväganden som gjorts under de 15 månader då företaget genomgått en omfattande omstrukturering och förberedelse inför notering, har krävt ett tydligt ledarskap i en process som ständigt brutit ny mark.

Omstruktureringen och arbetet under noteringsprocessen har omfattat en exceptionellt stor mängd parter i ett antal jurisdiktioner, där legala utmaningar med betydande komplexitet inneburit att finna svar på en oändlig mängd legala frågor i en unik process.

För bolagets chefsjurist har processen inneburit en mycket stor arbetsinsats, med fokus på lösningar på en stor mängd frågeställningar. Företaget är det första Private Equity-bolag som noteras i Sverige, och noteringen en av de största och mest komplexa som ägt rum i Sverige på många år."