ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Rising Star 2018 - Josefin Skyttedal, Kicks

Juryns motivering

"Josefin har arbetat på Kicks sedan 2016. Josefin är mycket företagsam, driven och leder arbetet framåt på flera områden i bolaget. Hon har strukturerat upp Kicks inom både avtal och IP-rätt. Trots sin ringa ålder har hon tagit sig an komplexa frågor med ett gott resultat.

Josefin har en brett ansvar där hon arbetar med kommersiella avtal av olika karaktär och omfattar såväl framtagande och författande, granskning och förhandling. Josefin arbetar även med varumärkesfrågor och diskussioner kring intrång. Till uppgifterna tillhör också regulatoriska frågor kopplade till kosmetika på EU-nivå och frågor gällande compliance. Ytterligare områden som ingår i Josefins uppgifter är e-handelsfrågor, Svensk Handels uppförandekod och arbetsrätt

Josefin är analytisk, vass och huvet på skaft. Med många och komplexa frågor på sitt bord kännetecknas Josefins arbete av väl övervägda resonemang och stor mognad. Likväl är Josefin inte rädd för att sticka ut hakan i frågor där det krävs.

Att vara ensam jurist i bolaget och hantera hela den juridiska delen med samtliga frågor inom såväl IP, varumärkesfrågor, kommersiella avtal, arbetsrätt och regulatoriska frågor gör hennes arbete klart utmanande."