ÅRETS BOLAGSJURIST 2021

Årets Rising Star 2019 - Lisa Liljekvist, Storytel

Juryns motivering

"Årets Rising Star är en mycket driven ung jurist som trots sin ungdom etablerat sig som en nyckelperson i organisationen. Med en utpräglad affärskänsla, hög precision och stor personlig mognad hanterar hon en bred juridisk palett i ett bolag under kraftig expansion.

 Att navigera mellan en rad jurisdiktioner kräver en förmåga till snabbt lärande. Årets Rising Star har på 1,5 år visat en mycket brant utvecklingskurva och tydlig handlingskraft i en verksamhet med ständigt nya utmaningar. Med fokus på M&A, IP och privacyfrågor arbetar hon med lyhördhet och en starkt problemlösande attityd.

Att vara en Rising Star är att vara en ung jurist med mod, omdöme och stark potential att växa i organisationen. Årets Rising Star personifierar detta mycket väl och står ut från mängden som en för sin ålder ovanligt kompetent jurist, med förmåga att hantera en stor mängd juridiska och affärsstrategiska frågor. Hon kan spås en lysande framtid i bolaget."