Årets Uppdrag 2021 - Maria Björkholm, Nynas

 

Juryns motivering

"När en verksamhet ställs inför inte bara en, utan två för bolaget mycket utmanande och framtidsavgörande situationer, kräver det extraordinära insatser av företagets chefsjurist och juridiska avdelning.

Mottagaren av Årets Uppdrag har varit instrumentell i arbetet med att först få bolaget ur de synnerligen svåra sanktionerna utfärdade av OFAC, bland annat genom en komplicerad ägarförändring, och sedan lotsa bolaget igenom en rekonstruktion som är en av de mest omfattande i Sverige sett till värde och komplexitet.

Med lösningsfokus, proaktivitet och en aldrig sinande framåtanda och lojalitet har mottagaren av Årets Uppdrag varit en nyckelperson under de över 990 dagar som bolaget varit föremål för internationella sanktioner. Genom banbrytande insatser, etablerandet av en ny ägarstruktur för bolaget och framgångsrika förhandlingar på högsta internationella politiska nivå hävdes sanktionerna, vilket var en avgörande faktor för företagets framgångsrika rekonstruktion. Mottagaren av Årets Uppdrag visar på ett ypperligt sätt hur bolagsjuristens arbete ofta spelar en avgörande roll för en verksamhets utveckling såväl som överlevnad. Genom exceptionella prestationer har mottagaren av Årets Uppdrag räddat väsentliga värden, tusen arbetstillfällen och en infrastrukturellt samhällsviktig verksamhet."